Märkningar och certifikat

Det finns en uppsjö av olika märkningar och certifieringar på livsmedel, kläder, rengöringsprodukter, elektronik m.m, som markerar om produkten är ekologisk, tillverkad under schyssta förhållanden, hälsosam osv.

Här har vi samlat information om märkningarna som finns på våra produkter.

Miljöpriset 2021

Motivering från Miljöpartiet:
Ocean har under många år legat i framkant med sina miljöanpassade produkter för tvätt, disk, städ och hygien. Fabriken där Oceans produkter tillverkas är certifierat klimatneutral och likaså tvättmedlet Dubbeldryg.

Genom att gå längre än lagstiftningens krav skyndar Ocean på omställningen till ett på allvar hållbart samhälle och är ett föredöme inom sin bransch.

EU Ecolabel

EU Ecolabel, tidigare känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för EU Ecolabel i Sverige. Arbetet sker på regeringens uppdrag.

EU Ecolabel fungerar på liknande sätt som Svanen. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt.

För mer information besök EU Ecolabels hemsida.

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning som drivs på uppdrag av regeringen utan vinstintresse. Märkningen granskar miljöpåverkan från varor och tjänster under hela deras livscykel från råvara till avfall.

Svanen ställer klimat- och miljökrav samt krav på funktion och kvalitet. Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion.

För mer information besök Svanens hemsida.

Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens verktyg för att nå ett samhälle i balans med naturen. Märkningen innebär att produkten lever upp till de krav som ställs i Naturskyddsföreningens kriterier.

Bra Miljövals kriterier finns för vitt skilda områden vilket gör att kraven skiljer sig åt. Alla kriterier bygger på samma grunder: att spara på naturresurserna. Material ska kunna återföras till naturens kretslopp, användas på nytt eller återvinnas.

För mer information besök Bra Miljövals hemsida.

Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundets rekommendation av produkter är en vägledning för medlemmar och andra konsumenter, som söker efter produkter som är bra ur allergisynpunkt. Produkter som rekommenderas är märkta med förbundets namn och märke. De är fria från allergen, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall.

För mer information besök Astma- och Allergiförbundets hemsida.

Klimatneutralt Företag

Våra produkter tillverkas i vår systerbolags fabrik, Kempartner AB som är belägen i Vadstena.

Som Klimatneutralt Företag arbetar man aktivt för att minska sin klimatpåverkan. Handlingsprogrammet ger systematik i arbetet och verktyg för att beräkna och minska företagets utsläpp. Handlingsprogrammet är utvecklat för företag och organisationer som vill ha ett praktiskt och konkret ramverk för sitt klimatarbete.

Arbetssätt
För att bli ett klimatneutralt företag genomför man klimatberäkningar enligt Greenhouse Gas protocol. När man har identifierat verksamhetens största utsläppskällor skapar man ett åtgärdsprogram med målet att långsiktigt minska sina utsläpp. Den klimatpåverkan som återstår kompenseras via internationella klimatprojekt.

För mer information besök www.klimatneutral.se

Klimatneutral Produkt

Vi kan stolt säga att vi tagit fram världens första Klimatneutrala tvättmedel – OCEAN Dubbeldryg!

Klimatneutrala produkter ger konsumenten möjlighet att göra ett enkelt klimatval och välja en produkt där klimatpåverkan har dokumenterats, åtgärdats och kompenserats. Med klimatneutrala produkter avses varor eller tjänster för vilka klimatpåverkan beräknats och kompenserats för genom hela dess livscykel. Märkning av klimatneutrala produkter syftar till att bidra till en hållbar utveckling. Produkten ska vara ett hållbart föredöme bland andra produkter med motsvarande funktion.

Arbetssätt

Produktens klimatpåverkan inventeras och beräknas ur ett livscykelperspektiv. Leverantören upprättar sedan ett åtgärdsprogram för att minska produktens klimatpåverkan. Produkten klimatkompenseras sedan, baserat på en försäljningsprognos som täcker ett års förväntad försäljning.

Läs mer om vårt Dubbeldrygkoncept här.

ISO 14001

Ocean är sedan 3 oktober 2002 certifierat enligt ISO 14001.

Detta innebär att allt arbete genomlyses enligt ISO 14001, som är ett dokument som styr allt från tillverkning till användning, produktion och administration och garanterar att inga avvikelser från standarden sker. För våra kunder innebär detta en trygghet då kraven på miljökvalité blir allt hårdare.

Miljöledningssystemet är väl förankrat i företaget och dess ledning och det leder till ständig förbättring vad avser miljöfrågorna och att vi tar ett miljöansvar inför våra kunder och medarbetare. Givetvis uppfyller våra produkter fortfarande våra interna krav om optimal effekt och minimal miljöpåverkan.

You've just added this product to the cart: