Miljö

Varför ska man välja miljövänligt tvättmedel, diskmedel, städ och hygienprodukter?

Alla tvätt-, disk och rengöringsmedel hamnar efter användning i hav och sjöar efter rening i våra avloppsreningsverk. Reningsverken har god effekt på avloppsvatten som innehåller ämnen som är lätt nedbrytbara och inte har giftiga effekter på fisk, kräftdjur, alger och mikroorganismer. Miljövänliga och miljömärkta produkter garanterar detta och säkrar också produktens påverkan direkt på oss människor. Produkternas förpackningar garanteras också vara anpassade till  ett fungerande kretslopp där avfall kan bli till resurser. Koldioxidneutral produktion och klimatsmarta produkter är ytterligare ett steg för en bättre miljö i framtiden. Produkter godkända av Astma& Allergiförbundet ger viktig vägledning för allergiker och människor med astmatiska besvär. Vill Du veta mer hur vi arbetar med miljövänliga produkter kan Du ställa Dina frågor till oss på Ocean; [email protected]

Den tvättäkta sanningen

Ren tvätt ger smutsiga utsläpp. Det är den tvättäkta sanningen. Alla tvättmedel består av kemikalier, men inga kemikalier är vänliga mot miljön. För att få rena kläder blir vi delaktiga i en kedja av smutsiga utsläpp.

Produktion, transport och konsumtion av tvättmedel leder till en kedja av koldioxidutsläpp. Hälften av dessa orsakas av våra hushåll. Om alla valde Ocean’s Dubbeldryg som är världens första klimatneutrala tvättmedel skulle vi bespara miljön belastningen av 16 000 000 kg tvättmedel varje år. Genom analyser av produktens hela livscykel – från produktion till konsument – har vi beräknat hur stor mängd koldioxid och andra växthusgaser som tvättmedlet orsakar. Det som påverkar miljön mest är transporter. Därför tog vi steget att göra tvättmedlet ännu drygare och fraktar nu bara hälften så mycket tvättmedel. Vi har även minskat energiförbrukningen i samband med produktion och sett över förpackningsstorlekar. Detta leder till halverade utsläpp av koldioxid vilket även minskar växthuseffekten med hälften. Kompensation är det sista steget i ett systematiskt arbete för en hållbar miljö. För att neutralisera den mängd utsläpp av växthusgaser som produktionen och transporter av tvättmedlet ger upphov till, städer Ocean projekt runt om i världen som leder till motsvarande mindre mängd utsläpp.

Vårt tvättmedel OCEAN Dubbeldryg lanserades som det första klimatneutrala tvättmedlet på marknaden. Klicka på länkarna nedan så får du veta hur mycket du faktiskt kan minska koldioxidutsläppen när du tvättar. Du får också veta vad ett klimatneutralt tvättmedel är och vilka fördelar det ger dig.

Förutom vår klimatneurala produkt produceras alla våra produkter i vår egna klimatneutrala fakbrik i Vadstena.

Klicka här för mer information om det projekt vi deltar i för Klimatneutral Produkt.

Läs mer i vår Klimatneutral folder

 

Miljöpolicy

Kemibolaget Ocean AB skall verka för en optimal effekt med minimal miljöpåverkan i produktens hela livscykel. En miljöinriktad produktutveckling skall ständigt vara i fokus och miljöutvecklingen skall ligga före miljömyndigheternas krav. En miljöriktig och effektiv produktion med lägsta möjliga miljöpåverkan och med välutbildad personal skall understryka våra ambitioner till en hållbar utveckling.

You've just added this product to the cart: