Kaustiksoda Obs utgått ur sortimentet, ersätts av Biologisk avloppsrens

58,00 kr

Kaustiksoda används till avlutning av färg, avloppsrensning, rengöring m.m.

Availability: Out of stock

Description

Rensning av avlopp:
Börja med att avlägsna kvarstående vatten för att sedan varva hett vatten med en liten mängd kaustiksoda i avloppet. Skydda med en tidning för att undvika stänk när kaustiksodan reagerar med vattnet! Vänta några minuter och häll sedan på med mer hett vatten varvat med kaustikodan. Spola försiktigt med hett vatten efter några minuter.

Sodamängen ska inte överskida halva vattenmängden. Vid överdosering kan lutsten bildas.

Avlutning av färg:
Blanda kaustiksodan enl. förpackningen. Låt lösningen verka. Skrapa sedan och skölj med vatten, Upprepa behandligen vid behov.
Ett tips för att få lösningen droppfri är att tillsätta tapetklister.

Grovrengöring:
Rengör tryckimpregnerade möbler och trätrall samt oljiga och hårt smutsade betonggolv genom att lösa sodan i vatten. För att öka effekten kan du tillsätta en del av Ocean Handdiskmedel. Sprid lösning, skura och skölj noga efter några minuter. Följ doseringsanvisningar på förpackningen. Prova på ett dolt ställe för att se hur materialet reagerar.

Tips – för att neutralisera eventuella lutrester kan du tillsätta lite ättikasprit vid avlutning och grovrengöring.

Viktigt!

Använd ej aluminiumkärl. Även trä, textiler, målade ytor m.m kan skadas.  Kaustiksodan får inte användas i tvätt- eller diskmaskiner, toalettstol, duschbadakar av plasteller tillsammans med kemiska medel. Akta ansiktet och händer, använd gärna skyddshandskar samt skyddsglasögon. Var även försiktig med den ånga som kan bildas.