Propplösare – slut i lager

58,00 kr

Effektivt pulver för avlopp!

Ocean-tech Propplösare löser lätt proppar av fett, tvål och hår i avlopp och rörledningar.
Har även en desinficerande effekt.

Availability: Out of stock

Description

Propplösaren är speciellt utvecklad för att lösa proppar i avlopp och rör. Den innehåller natriumhydroxid samt särskilda metallpartiklar. Partiklarna ökar natriumhydroxidens propplösande egenskaper vid blandning med vatten. Propplösaren tränger igenom vatten och löser snabbt upp proppar av fett, tvål och hår i avlopp och rör. Propplösaren skadar inte plaströr eller andra typer av avloppsrör vid normal användning. Gamla och rostiga järnrör ska diock behandlas med försiktighet.

Viktigt!
Återförslut förpackningen väl efter dosering, förpackningen är då åter barnskyddad.Använd ej aluminiumkärl. Även trä, textiler, målade ytor m.m. kan skadas. Propplösare får inte användas i tvätt- eller diskmaskiner, i toalettstolar, i duschbadkar av plast eller tillsammans med kemiska medel. Akta ansiktet och händer, använd gärna skyddshandskar, samt skyddsglasögon. Iakttag försiktighet med den ånga som kan bildas.